Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Starosta obce Uhorská Ves zvoláva v zmysle ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na 9. septembra 2019 (pondelok) o 17.00 hod. 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Uhorskej Vsi,ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Príloha dokumenty: