Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

V súlade s paragrafom 13.ods. 4. písmena a/ Zákona číslo 369/2004 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a paragrafu 6 rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Uhorskej Vsi starosta obce zvoláva 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutoční v pondelok 18. októbra 2021 o 17:00 hod. na obecnom úrade

Príloha dokumenty: