Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

POZVÁNKA NA VEREJNÉ PREROKOVANIE
Dovoľujeme si pozvať občanov, laickú i odbornú verejnosť a všetky dotknuté orgány na spoločné verejné prerokovanie navrhovanej činnosti: „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa“ na životné prostredie, podľa § 34 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.