Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Láska Zeleného štvrtku,
viera Veľkého piatku,
nádej Bielej soboty,
a víťazstvo Veľkonočnej nedele
nech Vás posilní a naplní
pokojom a dôverou
aj v týchto neľahkých časoch.
Pokojné veľkonočné sviatky Vám praje starosta obce, poslanci OZ a zamestnanci obce.