Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

oznnámenie o začatí konania

Príloha dokumenty: