Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Uznesenie zo zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva Uhorská Ves konaného dňa 11.4 2015
Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti.
Uznesenie zo zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva Uhorská Ves konaného dňa 22.februára 2014

Stránky