Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Uznesenie zo zhromaždenia UPS 2021

OZNAM
Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Uhorskej Vsi oznamuje všetkým svojim podielnikom, že tento rok sa zhromaždenie uskutoční korešpondenčnou formou. Informácie a pokyny ku korešpondenčnému hlasovaniu dostanú podielnici poštou. Hlasovací lístok v priloženej obálke je potrebné vrátiť do 15. júna 2021.

OZNAM
výboru Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Uhorskej Vsi
Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Uhorskej Vsi oznamuje všetkým svojim členom, že vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu, nariadenia hlavného hygienika SR a prijaté celoštátne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
sa plánované zhromaždenie na deň 18. apríla 2020
r u š í .
Nový termín zhromaždenia bude všetkým členom včas oznámený.

Uznesenie zo zhromaždenia Urbárskeho pozemkového spoločenstva Uhorská Ves, konaného dňa 27.4.2019

Výbor UPS pozýva na zhromaždenie UPS, ktoré sa uskutoční v sále KD v Uhorskej Vsi 23.apríla 2022 o 14:30 hod.

Uznesenie zo zhromaždenia UPS Uhorská Ves konaného 14.4.2018

Výbor UPS Uhorská Ves pozýva podielnikov UPS na zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 14.4.2018 o 14:30 v sále KD v Uhorskej Vsi

Pozvánka pre členov UPS na valné zhromaždenie UPS a správa o hospodárení za rok 2016.

Uznesenie zo zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva Uhorská Ves konaného dňa 9.4 2016
Pozvánka na zhromaždenie UPS Uhorská Ves, ktoré sa uskutoční 9.4.2016 o 14:30 hod v sále kultúrneho domu v Uhorskej Vsi a správa o hospodárení za rok 2015.

Stránky