Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Urbárske pozemkové spoločenstvo Uhorská Ves, pozýva na zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 18.4.2020 o 14:30 v sále KD Uhorská Ves.

Uznesenie zo zhromaždenia Urbárskeho pozemkového spoločenstva Uhorská Ves, konaného dňa 27.4.2019

Uznesenie zo zhromaždenia UPS Uhorská Ves konaného 14.4.2018

Výbor UPS Uhorská Ves pozýva podielnikov UPS na zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 14.4.2018 o 14:30 v sále KD v Uhorskej Vsi

Pozvánka pre členov UPS na valné zhromaždenie UPS a správa o hospodárení za rok 2016.

Uznesenie zo zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva Uhorská Ves konaného dňa 9.4 2016
Pozvánka na zhromaždenie UPS Uhorská Ves, ktoré sa uskutoční 9.4.2016 o 14:30 hod v sále kultúrneho domu v Uhorskej Vsi a správa o hospodárení za rok 2015.
Uznesenie zo zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva Uhorská Ves konaného dňa 11.4 2015
Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti.
Uznesenie zo zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva Uhorská Ves konaného dňa 22.februára 2014