Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Uznesenie zo zhromaždenia UPS Uhorská Ves konaného 14.4.2018

Výbor UPS Uhorská Ves pozýva podielnikov UPS na zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 14.4.2018 o 14:30 v sále KD v Uhorskej Vsi

Pozvánka pre členov UPS na valné zhromaždenie UPS a správa o hospodárení za rok 2016.

Uznesenie zo zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva Uhorská Ves konaného dňa 9.4 2016
Pozvánka na zhromaždenie UPS Uhorská Ves, ktoré sa uskutoční 9.4.2016 o 14:30 hod v sále kultúrneho domu v Uhorskej Vsi a správa o hospodárení za rok 2015.
Uznesenie zo zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva Uhorská Ves konaného dňa 11.4 2015
Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti.
Uznesenie zo zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva Uhorská Ves konaného dňa 22.februára 2014