Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub

Príloha dokumenty: