Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

O Z N Á M E N I E
Obec Uhorská Ves v súlade s § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov
Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
upozorňuje adresáta : p. Vanesu Tancošovú, trvalý pobyt Obec Uhorská Ves,
že na Obecnom úrade Uhorská Ves má oznámenie o uložení zásielky na pošte

Príloha dokumenty: