Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Obec Uhorská Ves v súlade s § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje adresáta : p. Jaroslava Bartoša, trvalý pobyt Obec Uhorská Ves, že na Obecnom úrade Uhorská Ves má oznámenie o uložení zásielky na pošte.