Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Obec Uhorská Ves v súlade s § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
upozorňuje adresáta : p. Jaroslava Bartoša, trvale bytom obec Uhorská Ves, že mu má byť doručená zásielka do vlastných rúk.

Príloha dokumenty: