Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
oznamujeme, že v termíne od: 23.03.2021 07:30 do: 23.03.2021 18:30
bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská
distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v obci Uhorská Ves podľa prílohy.

Príloha dokumenty: