Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Oznámenie o odvolaní Času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom
obvode okresu Liptovský Mikuláš od 07.08. 2021 od 07:00 hod.

Príloha dokumenty: