Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

OZNAM
Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Uhorskej Vsi oznamuje všetkým svojim podielnikom, že tento rok sa zhromaždenie uskutoční korešpondenčnou formou. Informácie a pokyny ku korešpondenčnému hlasovaniu dostanú podielnici poštou. Hlasovací lístok v priloženej obálke je potrebné vrátiť do 15. júna 2021.

Príloha dokumenty: