Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0031/2020/V z 11. decembra 2020 sa zmenila cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou s účinnosťou od 15. decembra 2020.
Z tohto dôvodu a pre nepriaznivú situáciu so šírením koronavírusu budeme realizovať samoodpočty stavu vodomerov našich zákazníkov, ktorí sú vlastníci rodinných domov. (Bytov v bytových domoch sa to netýka.)

Príloha dokumenty: