Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Liptovská vodárenská spoločnosť z preventívnych dôvodov v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení a verejnej vyhlášky č. OLP/2405/84443 zo dňa 9. 3. 2020 zatvorila zákaznícke centrum do odvolania.

Príloha dokumenty: