Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Obec Uhorská Ves (okres Liptovský Mikuláš) – analýza a vyhodnotenie otvorenosti
a transparentnosti. Názov projektu: Otvorené mestá a obce – mapa transparentnosti ŽSK
Kód projektu v ITMS2014+: 314011L927

Príloha dokumenty: