Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Určite ste mnohí zbadali mobilné oplotenie na hrádzi, ktoré zabraňuje voľnému prechodu po hrádzi. Keďže uvedená hrádza je majetkom SR vyzvali sme správcu toku Váhu Slovenský vodohospodársky podnik, aby vyzval vlastníka oplotenia, uvedené zábrany z hrádze odstrániť. SVP uvedené kroky podnikol a ak uvedené nebude do pôvodného stavu bude vykonaný štátny dohľad a nariadené odstránenie oplotenia.

Príloha dokumenty: