Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Na základe nariadenia krízového štábu a v zmysle opatrení na prevenciu a zamedzenie šírenia koronavírusu, bude obecný úrad pracovať v obmedzenom režime od 16.3.2020. Komunikovať s pracovníkmi OÚ môžete telefonicky alebo mailom. kontakty tel. číslo 044/5263120, 0918840206, mail: ouuhorskaves@alconet.sk, starosta@uhorskaves.sk
Upozorňujeme občanov, ktorí sa od 13.3.2020 vracajú zo zahraničia, aby dodržiavali pokyny o nariadení domácej karanténe. V opačnom prípade im hrozí pokuta 1650 €. Osoby, ktoré zistia nedodržiavanie nariadení sú povinné túto skutočnosť nahlásiť na polícii.

Overené informácie nájdete na www.uvzsr.sk