Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Obec Uhorská Ves vyhlasuje Obchodno-verejnú súťaž /ďalej len „OVS“/ o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k špeciálnemu úžitkovému vozidlu Avia A31.1.N SPOM v.1, skriňa za podmienok uvedených v prílohe.

Príloha dokumenty: