Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Návrh VZN - O výške úhrady, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované Obcou Uhorská Ves 01/2020

Príloha dokumenty: