Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

NÁZOV PROJEKTU:
REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE
CIEĽ PROJEKTU:
Cieľom realizácie projektu je zabezpečiť kvalitný a komfortný prístup, a zároveň bezpečný pohyb obyvateľov a prípadných návštevníkov obce Uhorská Ves do jej jednotlivých častí. Rekonštrukcia prispeje k oživeniu znevýhodnených častí obce, nakoľko dôjde k zlepšeniu ich prepojenia so širšou dopravnou sieťou.

Príloha dokumenty: