Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry(mimo), 5.etapa ZÁMER
je zverejnený na stránke https:/www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/modernizacia-zeleznicnej-trate-zilina-...
vyvesené: 3.8.2018
zvesené: 23.8.2018

Príloha dokumenty: