Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Stavebná komisia
predseda Ing Pavel Béres
Kultúrno-športová komisia
predseda Mgr. Daša Tkáčová
Finančná komisia
predseda Ing. Soňa Slosiarová
Komisia na ochranu verejného poriadku
predseda Pavel Pavelica
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
predseda Ing. Lenka Lencsésová