Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Obecná knižnica Fraňa Kráľa

Vedúca knižnice pani Mária Multáňová.
Knižnica mala k 31.12.2010 2624 kníh. Na nákup kníh prispieva obecný úrad. Odoberá časopisy Zdravie a Praktická Slovenka. Počet čitateľov 36 z toho 8 do 15 rokov. Knižnica má samostatnú miestnosť na obecnom úrade od roku 1969.

Z histórie

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí 26. apríla 1925 schválilo zriadenie obecnej knižnice. Na jej zriadenie odsúhlasilo počiatočný vklad na nákup kníh. Členmi obecnej knižničnej rady Sa stali Ondrej Chudovský a Ján Šimovček Mojžiš. V roku 1961 začala sa viesť inventárna kniha. Knižnica bola v škole a viedla ju Božena Kokavcová. Knižnica začala rozvíjať činnosť a za dobré výsledky dostala ocenenie a finančné prostriedky na nákup kníh. V roku 1973 dostala od Ministerstva kultúry pomenovanie „Národná ľudová knižnica“.

Galéria: 
Knižnica
Knižnica
Knižnica