Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Organizácia bola založená 4.júla 1997

Počet členov - 70.

Zvolený 7 členný výbor a 3 členná revízna komisia.

Činnosť organizovanie posedení, besied, prednášok, výletov a navštev divadla.

Zapájanie sa do kultúrnej činnosti v obci.