Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Obec Uhorská Ves leží v strednej časti Liptovskej kotliny na nive Váhu. Jej chotár sa rozkladá v nadmorskej výške od 606 do 700 metrov nad morom a tvoria ho po oboch stranách Váhu v južnej terasovej časti druhohorné bridlice, pieskovce, dolomity a štrky. Na pravej strane Váhu chotár tvorí flyš. Severne od obce sa nachádza prameň minerálnej vody. Do chotára obce zasahuje aj prírodná rezervácia Jánska dolina.

Obec Uhorská Ves je najstaršou písomne doloženou obcou na Liptove, ktorej vznik sa datuje od roku 1230.

Dnes v Uhorskej Vsi žije približne 473 obyvateľov.

Symbolom obce je erb, ktorý prešiel niekoľkými úpravami v priebehu storočí, ale podstata sa zachovala aj v súčasnej podobe.

V pečatnom poli staršieho pečatidla z 18. storočia je topoľ a vľavo od neho stĺpový most. Kruhopis je latinský: SIGILUM POSESIO. MAGYARFALVA. (Liptovské múzeum v Ružomberku, inv. č. 21163)

V 19. storočí sa používalo pečatidlo bez pečatného znaku s maďarským kruhopisom: MAGYARFALU PECSÉTJE a v strede je text: KÖZSÉG. Mladšie pečatidlo za 40-tych rokov 20.storočia má v dolnej časti pečatného poľa kresbu rieky s dvoma rybami. Nad kresbou je text: OBEC UHORSKÁ VES a v spodnej časti kruhopis: ŽUPA PODTATRANSKÁ, O 35 mm.

Predposledná úprava erbu dala takú podobu, kde znak obce tvorí v ľavej časti štítu stĺpový most nad riekou a vpravo od mosta na brehu stojaci topoľ.

Poslednými úpravami prešiel v roku 2002 (pri príležitosti 770 výročia vzniku obce) a v súčasnosti má takúto podobu:

Podrobnejšiu históriu a informácie o obci obci Uhorská Ves môžete získať z knihy "Uhorská Ves Dejiny obce".