Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

HARMONOGRAM TESTOVANIA V OBCI UHORSKÁ VES + ZAMESTNANCI ESOXPLAST DŇA 30.1.2021
priezviská začínajúce na A – Be, Bo, v čase od 08.00 – 09.00 h,
priezviská začínajúce na C,Č,D,F,Ga v čase od 09.00 – 10.00 h,
priezviská začínajúce na Gr – Hu v čase od 10.00 – 11.00 h,
priezviská začínajúce na Hv, Ch, J v čase od 11.00 – 11.45 h,

Prestávka na obed a dezinfekciu priestorov v čase od 12,00 hod. do 12,45 hod.

priezviská začínajúce na K, L, Ľ v čase od 12.45 – 14.00 h.
priezviská začínajúce na Ma, N, O v čase od 14.00 – 15.00 h,
priezviská začínajúce na Pa, R, S v čase od 15.00 – 16.00 h,
priezviská začínajúce na Š,T – Tk v čase od 16.00 – 16.45 h,

Prestávka na večeru 17:00 – 17:30hod.

priezviská začínajúce na To - Tr, U, V, Z, Ž v čase od 17.30 – 18:00 h,
občania mimo trvalého alebo prechodného pobytu v Uhorskej Vsi v čase od 18.00 – 19:00 h

Prosíme dodržať uvedený harmonogram,aby ste na odber nemuseli dlho čakať!