Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Obyvatelia a právnické osoby, ktoré ubytujú utečencov v Uhorskej Vsi, nahlasujú počet ubytovaných utečencov a miesta ich ubytovania. Zároveň nahlasujú aj skončenie takýchto pobytov po odchode utečencov.
Údaje sa nahlasujú na Obecnom úrade v Uhorskej Vsi osobne alebo prostredníctvom e-mailu starosta@uhorskaves.sk.

Humanitárna pomoc pre utečencov z Ukrajiny
Vzhľadom na intenzívnu iniciatívu ohľadom humanitárnej pomoci pre utečencov a Ukrajinu je nevyhnutné, aby všetky tieto aktivity boli koordinované. V opačnom prípade budú kontraproduktívne.
Ministerstvo vnútra SR koordinuje odvoz humanitárnej pomoci na Ukrajinu. Pre Ukrajincov bol vytvorený oficiálny web s informáciami: ua.gov.sk. Na tejto stránke je možné nahlásiť individuálnu pomoc: ubytovanie, materiál, tlmočenie, atď…
Ponuku na ubytovanie môžete nahlásiť na oficiálne kontakty na Ministerstve vnútra SR: tel. číslo: 02/4859 3312 e-mail: pomocpreukrajinu@minv.sk. Zároveň je potrebné informáciu zaslať aj na email okr.lm@minv.sk. V prípade jednotlivcov, podnikateľských subjektov, nahlasujte pomoc akéhokoľvek druhu na nasledujúcu adresu: uosppz@minv.sk. Zároveň je potrebné informáciu zaslať aj na email okr.lm@minv.sk