Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Aktuálne dianie v našej obci

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Jaroslav Bartoš

Zverejnené: 24.jún, 2019Počet zobrazení: 514

Obec Uhorská Ves v súlade s § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej... zobraziť

verejná vyhláška

Zverejnené: 21.máj, 2019Počet zobrazení: 687

Oznámenie o zaslaní správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie alebo jej zmeny „Modernizácia železničnej trate... zobraziť

Zápisnica z 5. zasadnutia

Zverejnené: 12.nov, 2019Počet zobrazení: 257

zobraziť

vakcinácia psov proti besnote

Zverejnené: 14.jún, 2019Počet zobrazení: 581

Oznamujeme majiteľom psov, že vakcinácia psov proti besnote bude prebiehať v sobotu 15. júna 2019 od 7:00 do 7:30 hod pred obecným úradom... zobraziť

Pozvánka

Zverejnené: 28.máj, 2019Počet zobrazení: 718

POZVÁNKA NA VEREJNÉ PREROKOVANIE Dovoľujeme si pozvať občanov, laickú i odbornú verejnosť a všetky dotknuté orgány na spoločné verejné... zobraziť

minerálny prameň

Zverejnené: 28.máj, 2019Počet zobrazení: 1011

Minerálny prameň Uhorčianka je po oprave čerpadla k dispozícii na načerpanie minerálnej vody. zobraziť

Obchodno- verejná súťaž - odpredaj Avie

Zverejnené: 9.máj, 2019Počet zobrazení: 677

Obec Uhorská Ves vyhlasuje Obchodno-verejnú súťaž /ďalej len „OVS“/ o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k... zobraziť

Zber komunálneho odpadu

Zverejnené: 20.máj, 2019Počet zobrazení: 493

Na základe sťažností bude zberová firma likvidovať komunálny odpad len z odpadových nádob, nebude odvážať vrecia, v ktorých je komunálny... zobraziť

Výsledky volieb do európskeho parlamentu

Zverejnené: 27.máj, 2019Počet zobrazení: 326

Výsledky volieb do európskeho parlamentu v našej obci. zobraziť

Voľby do európskeho parlamentu

Zverejnené: 1.feb, 2019Počet zobrazení: 1090

Voľby do európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky. zobraziť

POZOR ZMENA

Zverejnené: 17.máj, 2019Počet zobrazení: 512

Pre rekonštrukčné práce na hasičskej zbrojnici bola premiestnená poštová schránka na budovu miestnych potravín. zobraziť

Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch okolo pomníka

Zverejnené: 14.máj, 2019Počet zobrazení: 482

Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch okolo pomníka elektronické podklady si záujemcovia môžu vyžiadať... zobraziť

hydrologická výstraha

Zverejnené: 22.máj, 2019Počet zobrazení: 194

Hydrologická výstraha pre okres Liptovský Mikuláš Druh výstrahy : - Povodeň z trvalého dažďa Stupeň : 3 Trvanie výstrahy : od 22.5.2019... zobraziť

odstávka pitnej vody

Zverejnené: 20.máj, 2019Počet zobrazení: 248

LVS a.s. oznamuje občanom, že zajtra 21.5.2019 (utorok), bude v celej obci prerušená dodávka pitnej vody v čase od 8:00 - 10:00hod, z... zobraziť

Deň matiek

Zverejnené: 16.máj, 2019Počet zobrazení: 306

Starosta obce pozýva občanov na divadelné predstavenie pod názvom Statky - zmätky (J.G.Tajovský), ktoré sa uskutoční pri príležitosti Dňa... zobraziť

Stránky

Poloha obce

Okres Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

Zobraziť mapu