Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Položením vencov a zapálením sviečok sme si pripomenuli 75. výročie skončenia II. svetovej vojny. Keďže situácia nám zatiaľ nedovoľuje stretávať sa vo väčšom počte, tak pietnej akcie sa zúčastnili starosta obce, poslanci a jedna občianka.